Documenten

Statuten
Huishoudelijk reglement
Foktechnisch reglement
Verslag Algemene Vergadering 2014

Goedgekeurde hengsten


» klik hier voor de lijst
KBK: officieel stamboek voor de Boulonnais

Sinds 2014 is VZW Koudbloed Koepel erkend om het stamboek voor de BOULONNAIS trekpaarden bij te houden. Via onderstaande link vindt u de procedure om uw veulen officieel in te schrijven.
» klik hier voor meer informatie (pdf)

Over de Koudbloed Koepel

Ontstaan

Zaterdag 4 april 2009 werd te Gavere een nieuwe vereniging opgericht: Koudbloed Koepel (kort KBK), Trait Associé (kort TA) in het Frans, Zugpferd (kort ZP) in het Duits en Draught Horse (kort DH) in het Engels.

Doelstellingen

De drie doelstellingen van de Koudbloed Koepel zijn:

 1. Forum vormen:
  Een forum te vormen voor alle koudbloedrassen van paarden en pony's waar info kan worden uitgewisseld over verplichtingen, wetten, reglementen, verordeningen... die de stamboekwerking aanbelangen, waarin alle nieuwe richtlijnen en verplichtingen van regionale, nationale en Europese oorsprong kunnen worden besproken en zo tot een gezamelijk stemadvies te komen bij eventuele beslissingen.

 2. Promotie:
  Promotie, in de brede zin van het woord, voeren voor alle koudbloedrassen, zowel paarden als pony's, aangesloten bij KBK. Dit omhelst een waaier van activiteiten, zoals optredens, shows, tentoonstellingen, opleidingen, wandelingen, cursussen, trainingen, beurzen enz. zowel in binnen- als buitenland.

 3. Stamboekwerking:
  KBK wil ervoor ijveren dat alle koudbloedrassen zowel paarden als -pony's in de Benelux, die nog geen vereniging of stamboekwerking hebben, erkenning krijgen van het Ministerie van het Vlaamse Gewest.
  Er werd gestart met 4 rassen, nl. Boulonnais, Cob-Normand, Comtois en Percheron. Voor ieder ras werkt een technische commissie om zijn erkenning te verwezenlijken.

Vier verenigingen met stamboekwerking hebben zich onder KBK geschaard nl de Shire, Fjord, Tinker en Merens om punt 1 en 2 ten uitvoer te brengen.

Structuur

De Stichtende leden en de Actieve leden vormen de Algemene Vergadering van KBK en beoordelen eenmaal per jaar de werkzaamheden van de vereniging en het bestuur. De Algemene Vergadering beslist eveneens over de leden van de Raad van Bestuur. De raad van bestuur bestaat uit de Voorzitter, de drie Ondervoorzitters, de Penningmeester, de Secretaris, één vertegenwoordiger vanuit TPV (Trekpaardpromotie), één vertegenwoordiger vanuit NAC en de vertegenwoordigers van de respectievelijke rasstandaarden.
De Raad van Bestuur vergadert viermaal per jaar. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid leden te aanvaarden tot Actief lid.

Leden

Naast de koudbloedpaarden/-pony's probeert KBK haar leden zo centraal mogelijk te stellen. KBK is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en wil dit standpunt vooral benadrukken door het voor haar leden zo aangenaam mogelijk te maken.
Door een zo open mogelijke structuur hoopt KBK dat de ledenbasis de vereniging zal stuwen.

Lid worden ?
Dit kan door 25 euro over te maken op volgend rekeningnummer 001-5798039-37.

Sponsors

Nationaal Agrarisch Centrum vzw - www.nacvzw.be